De plaats van de vrijgevestigde zorgaanbieder in de ggz

Generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ

In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) worden behandelareb onderscheiden in de genralistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz.

De generalistische basis-ggz:
Cliënten met lichte psychische klachten worden behandeld door de huisarts en diens ggz-praktijkondersteuner (POH-GGZ), de gezondheidszorgpsycholoog of de eerstelijnspsycholoog.
U hebt hiervoor een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. De generalistische basis-ggz kent vier prestaties: kort, middellang, intensief en chronisch. Deze zorgprestaties worden geheel vergoed vanuit de basisverzekering als u een naturapolis heeft en als uw zorgverlener een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

De gespecialiseerde ggz:
De psychotherapeut, de klinisch (neuro)psycholoog en de psychiater werken in de gespecialiseerde ggz. Zij behandelen cliënten met zwaardere psychische klachten zoals angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Veel psychotherapeuten en klinisch psychologen zijn tevens gezondheidszorgpsycholoog.
De duur van gespecialiseerde behandelingen varieert sterk en is afhankelijk van de ernst van de klacht en de wijze van behandeling.
De gespecialiseerde ggz wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet, waarvoor elke verzekerde inwoner van Nederland in aanmerking kan komen. Ook voor vergoeding van een gespecialiseerde behandeling is een verwijzing door een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts nodig.

Comments are closed.