Tarieven & Vergoedingen

Vergoeding van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz

De vergoeding van een groot aantal behandelingen in de GGZ  is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. U heeft hiervoor een verwijzing van uw huisarts nodig. Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract. Helaas hanteren sommige zorgverzekeraars een zogenaamd budgetplafond waardoor het voor mij belangrijk is om vooraf te weten waar u verzekerd bent en of ik nog budgetruimte heb.

Psychotherapie valt onder de vergoedingen in het basispakket van iedere ziektekostenverzekering. Psychotherapie telt mee voor het wettelijk verplicht Eigen Risico van € 375 over 2015. Er wordt niet per zitting of per maand gedeclareerd, maar per behandeling ofwel “behandelblok” c.q. Diagnose Behandel Combinatie (DBC) van een jaar (365 dagen). In dit systeem worden alle bezigheden en activiteiten die in het kader van uw  behandeling verricht zijn in het aantal minuten geregistreerd. Voor niet verzekerde psychologische zorg (OVP), bijvoorbeeld partner-relatieproblematiek dient u de kosten van de behandeling zelf te betalen.

Tarieven voor supervisie, leertherapie en voor clienten die hun therapie zelf willen betalen: in overleg.

Comments are closed.